Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Academy Stars 1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Academy Stars 1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
AS1_U00_CD1_Track01
AS1_U00_CD1_Track02
AS1_U00_CD1_Track03
AS1_U00_CD1_Track04
AS1_U00_CD1_Track05
AS1_U00_CD1_Track06
AS1_U01_CD1_Track07
AS1_U01_CD1_Track08
AS1_U01_CD1_Track09
AS1_U01_CD1_Track10
AS1_U01_CD1_Track11
AS1_U01_CD1_Track12
AS1_U01_CD1_Track13
AS1_U01_CD1_Track14
AS1_U01_CD1_Track15
AS1_U01_CD1_Track16
AS1_U01_CD1_Track17
AS1_U01_CD1_Track18
AS1_U02_CD1_Track19
AS1_U02_CD1_Track20
AS1_U02_CD1_Track21
AS1_U02_CD1_Track22
AS1_U02_CD1_Track23
AS1_U02_CD1_Track24
AS1_U02_CD1_Track25
AS1_U02_CD1_Track26
AS1_U02_CD1_Track27
AS1_U02_CD1_Track28
AS1_U02_CD1_Track29
AS1_U02_CD1_Track30
AS1_U02_CD1_Track31
AS1_U02_CD1_Track32
AS1_U03_CD1_Track33
AS1_U03_CD1_Track34
AS1_U03_CD1_Track35
AS1_U03_CD1_Track36
AS1_U03_CD1_Track37
AS1_U03_CD1_Track38
AS1_U03_CD1_Track39
AS1_U03_CD1_Track40
AS1_U03_CD1_Track41
AS1_U03_CD1_Track42
AS1_U03_CD1_Track43
AS1_U03_CD1_Track44
AS1_U03_CD1_Track45
AS1_U04_CD1_Track46
AS1_U04_CD1_Track47
AS1_U04_CD1_Track48
AS1_U04_CD1_Track49
AS1_U04_CD1_Track50
AS1_U04_CD1_Track51
AS1_U04_CD1_Track52
AS1_U04_CD1_Track53
AS1_U04_CD1_Track54
AS1_U04_CD1_Track55
AS1_U04_CD1_Track56
AS1_U04_CD1_Track57
AS1_U04_CD1_Track58
AS1_U04_CD1_Track59
AS1_U04_CD1_Track60
AS1_U04_CD1_Track61
AS1_U05_CD2_Track01
AS1_U05_CD2_Track02
AS1_U05_CD2_Track03
AS1_U05_CD2_Track04
AS1_U05_CD2_Track05
AS1_U05_CD2_Track06
AS1_U05_CD2_Track07
AS1_U05_CD2_Track08
AS1_U05_CD2_Track09
AS1_U05_CD2_Track10
AS1_U05_CD2_Track11
AS1_U05_CD2_Track12
AS1_U05_CD2_Track13
AS1_U06_CD2_Track14
AS1_U06_CD2_Track15
AS1_U06_CD2_Track16
AS1_U06_CD2_Track17
AS1_U06_CD2_Track18
AS1_U06_CD2_Track19
AS1_U06_CD2_Track20
AS1_U06_CD2_Track21
AS1_U06_CD2_Track22
AS1_U06_CD2_Track23
AS1_U06_CD2_Track24
AS1_U06_CD2_Track25
AS1_U06_CD2_Track26
AS1_U06_CD2_Track27
AS1_U07_CD2_Track28
AS1_U07_CD2_Track29
AS1_U07_CD2_Track30
AS1_U07_CD2_Track31
AS1_U07_CD2_Track32
AS1_U07_CD2_Track33
AS1_U07_CD2_Track34
AS1_U07_CD2_Track35
AS1_U07_CD2_Track36
AS1_U07_CD2_Track37
AS1_U07_CD2_Track38
AS1_U07_CD2_Track39
AS1_U07_CD2_Track40
AS1_U07_CD2_Track41
AS1_U07_CD2_Track42
AS1_U07_CD2_Track43
AS1_U08_CD2_Track44
AS1_U08_CD2_Track45
AS1_U08_CD2_Track46
AS1_U08_CD2_Track47
AS1_U08_CD2_Track48
AS1_U08_CD2_Track49
AS1_U08_CD2_Track50
AS1_U08_CD2_Track51
AS1_U08_CD2_Track52
AS1_U08_CD2_Track53
AS1_U08_CD2_Track54
AS1_U08_CD2_Track55
AS1_U08_CD2_Track56
AS1_U08_CD2_Track57
AS1_U08_CD2_Track58
AS1_U09_CD3_Track01
AS1_U09_CD3_Track02
AS1_U09_CD3_Track03
AS1_U09_CD3_Track04
AS1_U09_CD3_Track05
AS1_U09_CD3_Track06
AS1_U09_CD3_Track07
AS1_U09_CD3_Track08
AS1_U09_CD3_Track09
AS1_U09_CD3_Track10
AS1_U09_CD3_Track11
AS1_U09_CD3_Track12
AS1_U09_CD3_Track13
AS1_U10_CD3_Track14
AS1_U10_CD3_Track15
AS1_U10_CD3_Track16
AS1_U10_CD3_Track17
AS1_U10_CD3_Track18
AS1_U10_CD3_Track19
AS1_U10_CD3_Track20
AS1_U10_CD3_Track21
AS1_U10_CD3_Track22
AS1_U10_CD3_Track23
AS1_U10_CD3_Track24
AS1_U10_CD3_Track25
AS1_U10_CD3_Track26
AS1_U10_CD3_Track27
Academy Stars 1 của Kathryn Harper, Nhà xuất bản Macmillan. Là cuốn giáo trình tiếng Anh chất lượng cao, được sử dụng giảng dạy trong các trường quốc tế. Với các kỹ năng học tập rất độc đáo và khác biệt, Academy Stars sẽ giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, tính tự chủ và các giá trị xã hội. Đồng thời cung cấp một khởi đầu mạnh mẽ trên con đường học tập suốt đời.
 
Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}