Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Academy Stars 2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Academy Stars 2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
AS2_U00_CD1_Track01
AS2_U00_CD1_Track02
AS2_U00_CD1_Track03
AS2_U01_CD1_Track04
AS2_U01_CD1_Track05
AS2_U01_CD1_Track06
AS2_U01_CD1_Track07
AS2_U01_CD1_Track08
AS2_U01_CD1_Track09
AS2_U01_CD1_Track10
AS2_U01_CD1_Track11
AS2_U01_CD1_Track12
AS2_U01_CD1_Track13
AS2_U01_CD1_Track14
AS2_U02_CD1_Track15
AS2_U02_CD1_Track16
AS2_U02_CD1_Track17
AS2_U02_CD1_Track18
AS2_U02_CD1_Track19
AS2_U02_CD1_Track20
AS2_U02_CD1_Track21
AS2_U02_CD1_Track22
AS2_U02_CD1_Track23
AS2_U02_CD1_Track24
AS2_U02_CD1_Track25
AS2_U02_CD1_Track26
AS2_U02_CD1_Track27
AS2_U02_CD1_Track28
AS2_U02_CD1_Track29
AS2_U02_CD1_Track30
AS2_U02_CD1_Track31
AS2_U02_CD1_Track32
AS2_U03_CD1_Track33
AS2_U03_CD1_Track34
AS2_U03_CD1_Track35
AS2_U03_CD1_Track36
AS2_U03_CD1_Track37
AS2_U03_CD1_Track38
AS2_U03_CD1_Track39
AS2_U03_CD1_Track40
AS2_U03_CD1_Track41
AS2_U03_CD1_Track42
AS2_U03_CD1_Track43
AS2_U03_CD1_Track44
AS2_U03_CD1_Track45
AS2_U04_CD1_Track46
AS2_U04_CD1_Track47
AS2_U04_CD1_Track48
AS2_U04_CD1_Track49
AS2_U04_CD1_Track50
AS2_U04_CD1_Track51
AS2_U04_CD1_Track52
AS2_U04_CD1_Track53
AS2_U04_CD1_Track54
AS2_U04_CD1_Track55
AS2_U04_CD1_Track56
AS2_U04_CD1_Track57
AS2_U04_CD1_Track58
AS2_U04_CD1_Track59
AS2_U05_CD2_Track01
AS2_U05_CD2_Track02
AS2_U05_CD2_Track03
AS2_U05_CD2_Track04
AS2_U05_CD2_Track05
AS2_U05_CD2_Track06
AS2_U05_CD2_Track07
AS2_U05_CD2_Track08
AS2_U05_CD2_Track09
AS2_U05_CD2_Track10
AS2_U05_CD2_Track11
AS2_U05_CD2_Track12
AS2_U05_CD2_Track13
AS2_U06_CD2_Track14
AS2_U06_CD2_Track15
AS2_U06_CD2_Track16
AS2_U06_CD2_Track17
AS2_U06_CD2_Track18
AS2_U06_CD2_Track19
AS2_U06_CD2_Track20
AS2_U06_CD2_Track21
AS2_U06_CD2_Track22
AS2_U06_CD2_Track23
AS2_U06_CD2_Track24
AS2_U06_CD2_Track25
AS2_U06_CD2_Track26
AS2_U07_CD2_Track27
AS2_U07_CD2_Track28
AS2_U07_CD2_Track29
AS2_U07_CD2_Track30
AS2_U07_CD2_Track31
AS2_U07_CD2_Track32
AS2_U07_CD2_Track33
AS2_U07_CD2_Track34
AS2_U07_CD2_Track35
AS2_U07_CD2_Track36
AS2_U07_CD2_Track37
AS2_U07_CD2_Track38
AS2_U07_CD2_Track39
AS2_U08_CD2_Track40
AS2_U08_CD2_Track41
AS2_U08_CD2_Track42
AS2_U08_CD2_Track43
AS2_U08_CD2_Track44
AS2_U08_CD2_Track45
AS2_U08_CD2_Track46
AS2_U08_CD2_Track47
AS2_U08_CD2_Track48
AS2_U08_CD2_Track49
AS2_U08_CD2_Track50
AS2_U08_CD2_Track51
AS2_U08_CD2_Track52
AS2_U08_CD2_Track53
AS2_U09_CD3_Track01
AS2_U09_CD3_Track02
AS2_U09_CD3_Track03
AS2_U09_CD3_Track04
AS2_U09_CD3_Track05
AS2_U09_CD3_Track06
AS2_U09_CD3_Track07
AS2_U09_CD3_Track08
AS2_U09_CD3_Track09
AS2_U09_CD3_Track10
AS2_U09_CD3_Track11
AS2_U09_CD3_Track12
AS2_U09_CD3_Track13
AS2_U10_CD3_Track14
AS2_U10_CD3_Track15
AS2_U10_CD3_Track16
AS2_U10_CD3_Track17
AS2_U10_CD3_Track18
AS2_U10_CD3_Track19
AS2_U10_CD3_Track20
AS2_U10_CD3_Track21
AS2_U10_CD3_Track22
AS2_U10_CD3_Track23
AS2_U10_CD3_Track24
AS2_U10_CD3_Track25
AS2_U10_CD3_Track26
AS2_U10_CD3_Track27
AS2_U10_CD3_Track28
Academy Stars 2 Pupil's book của Kathryn Harper, Nhà xuất bản Macmillan. Là cuốn giáo trình tiếng Anh chất lượng cao, được sử dụng giảng dạy trong các trường quốc tế. Với các kỹ năng học tập rất độc đáo và khác biệt, Academy Stars sẽ giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, tính tự chủ và các giá trị xã hội. Đồng thời cung cấp một khởi đầu mạnh mẽ trên con đường học tập suốt đời.
 
Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}