Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Academy Stars 4 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Academy Stars 4 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
AS4_U01_CD1_Track03
AS4_U01_CD1_Track04
AS4_U01_CD1_Track05
AS4_U01_CD1_Track06
AS4_U01_CD1_Track07
AS4_U01_CD1_Track08
AS4_U01_CD1_Track09
AS4_U01_CD1_Track10
AS4_U01_CD1_Track11
AS4_U01_CD1_Track12
AS4_U01_CD1_Track13
AS4_U02_CD1_Track14
AS4_U02_CD1_Track15
AS4_U02_CD1_Track16
AS4_U02_CD1_Track17
AS4_U02_CD1_Track18
AS4_U02_CD1_Track19
AS4_U02_CD1_Track20
AS4_U02_CD1_Track21
AS4_U02_CD1_Track22
AS4_U02_CD1_Track23
AS4_U02_CD1_Track24
AS4_U03_CD1_Track25
AS4_U03_CD1_Track26
AS4_U03_CD1_Track27
AS4_U03_CD1_Track28
AS4_U03_CD1_Track29
AS4_U03_CD1_Track30
AS4_U03_CD1_Track31
AS4_U03_CD1_Track32
AS4_U03_CD1_Track33
AS4_U03_CD1_Track34
AS4_U04_CD2_Track01
AS4_U04_CD2_Track02
AS4_U04_CD2_Track03
AS4_U04_CD2_Track04
AS4_U04_CD2_Track05
AS4_U04_CD2_Track06
AS4_U04_CD2_Track07
AS4_U04_CD2_Track08
AS4_U04_CD2_Track09
AS4_U05_CD2_Track10
AS4_U05_CD2_Track11
AS4_U05_CD2_Track12
AS4_U05_CD2_Track13
AS4_U05_CD2_Track14
AS4_U05_CD2_Track15
AS4_U05_CD2_Track16
AS4_U05_CD2_Track17
AS4_U06_CD2_Track18
AS4_U06_CD2_Track19
AS4_U06_CD2_Track20
AS4_U06_CD2_Track21
AS4_U06_CD2_Track22
AS4_U06_CD2_Track23
AS4_U06_CD2_Track24
AS4_U06_CD2_Track25
AS4_U06_CD2_Track26
AS4_U06_CD2_Track27
AS4_U07_CD2_Track28
AS4_U07_CD2_Track29
AS4_U07_CD2_Track30
AS4_U07_CD2_Track31
AS4_U07_CD2_Track32
AS4_U07_CD2_Track33
AS4_U07_CD2_Track34
AS4_U07_CD2_Track35
AS4_U07_CD2_Track36
AS4_U07_CD2_Track37
AS4_U08_CD3_Track01
AS4_U08_CD3_Track02
AS4_U08_CD3_Track03
AS4_U08_CD3_Track04
AS4_U08_CD3_Track05
AS4_U08_CD3_Track06
AS4_U08_CD3_Track07
AS4_U08_CD3_Track08
AS4_U09_CD3_Track09
AS4_U09_CD3_Track10
AS4_U09_CD3_Track11
AS4_U09_CD3_Track12
AS4_U09_CD3_Track13
AS4_U09_CD3_Track14
AS4_U09_CD3_Track15
AS4_U09_CD3_Track16
AS4_U09_CD3_Track17
AS4_U09_CD3_Track18
AS4_U10_CD3_Track19
AS4_U10_CD3_Track20
AS4_U10_CD3_Track21
AS4_U10_CD3_Track22
AS4_U10_CD3_Track23
AS4_U10_CD3_Track24
AS4_U10_CD3_Track25
AS4_U10_CD3_Track26
AS4_U10_CD3_Track27
Academy Stars 4 Pupil's book của Kathryn Harper, Nhà xuất bản Macmillan. Là cuốn giáo trình tiếng Anh chất lượng cao, được sử dụng giảng dạy trong các trường quốc tế. Với các kỹ năng học tập rất độc đáo và khác biệt, Academy Stars sẽ giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, tính tự chủ và các giá trị xã hội. Đồng thời cung cấp một khởi đầu mạnh mẽ trên con đường học tập suốt đời.
 
Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}