Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

English File benginner CD 1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
English File Beginner Student's book là một tài liệu học tiếng Anh giao tiếp siêu chất. Sách được xây dựng dựa theo kiến thức và kỹ năng của người học. Chắc chắn sẽ giúp bạn vận dụng tối đa, linh hoạt tất cả những kiến thức đã học: Về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, các kỹ năng về ngữ điệu, nối âm
01 Intro
02 1.1
03 1.2
04 1.3
05 1.4
06 1.5
09 1.8
10 1.9
11 1.10
12 1.11
13 1.12
14 1.13
15 1.14
16 1.15
17 1.16
18 1.17
19 1.18
20 1.19
21 1.20
22 1.21
23 1.22
24 1.23
25 1.24
26 1.25
27 1.26
28 1.27
29 1.28
30 1.29
31 1.30
32 1.31
33 1.32
34 1.33
35 1.34
36 1.35
37 1.36
38 1.37
39 1.38
40 1.39
41 1.40
42 1.41
43 1.42
44 1.43
45 1.44
46 1.45
47 1.46
48 1.47
49 1.48
50 1.49
51 1.50
52 1.51
53 2.1
54 2.2
55 2.3
56 2.4
57 2.5
58 2.6
59 2.7
60 2.8
61 2.9
62 2.10
63 2.11
64 2.12
65 2.13
66 2.14
67 2.15
68 2.16
69 2.17
70 2.18
71 2.19
72 2.20
73 2.21
74 2.22
75 2.23
76 2.24
77 2.25
78 2.26
79 2.27
80 2.28
81 2.29
82 2.30
83 2.31
84 2.32
85 2.33
86 2.34
87 2.35
88 2.36
89 2.37
90 2.38
91 3.1
92 3.2

English File Benginner Student's book là một tài liệu học tiếng Anh giao tiếp siêu chất. Sách được xây dựng dựa theo kiến thức và kỹ năng của người học. Chắc chẵn sẽ gúp bạn vận dụng tối đa, linh hoạt tất cả những kiến thức đã học: Về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, các kỹ năng về ngữ điệu, nối âm

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}