Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

English File Elementary 3rd CD4 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
English File Elementary 3rd là một tài liệu học tiếng Anh giao tiếp siêu chất. Sách được xây dựng dựa theo kiến thức và kỹ năng của người học. Chắc chắn sẽ giúp bạn vận dụng tối đa, linh hoạt tất cả những kiến thức đã học: Về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, các kỹ năng về ngữ điệu, nối âm…
Track 4,1
Track 4,10
Track 4,11
Track 4,12
Track 4,13
Track 4,14
Track 4,15
Track 4,16
Track 4,17
Track 4,18
Track 4,19
Track 4,2
Track 4,20
Track 4,21
Track 4,22
Track 4,23
Track 4,24
Track 4,25
Track 4,26
Track 4,27
Track 4,28
Track 4,29
Track 4,3
Track 4,30
Track 4,31
Track 4,32
Track 4,33
Track 4,34
Track 4,35
Track 4,36
Track 4,37
Track 4,38
Track 4,39
Track 4,4
Track 4,40
Track 4,41
Track 4,42
Track 4,43
Track 4,44
Track 4,45
Track 4,46
Track 4,47
Track 4,48
Track 4,49
Track 4,5
Track 4,50
Track 4,51
Track 4,52
Track 4,53
Track 4,54
Track 4,55
Track 4,56
Track 4,6
Track 4,7
Track 4,8
Track 4,9
English File Elementary 3rd là một tài liệu học tiếng Anh giao tiếp siêu chất. Sách được xây dựng dựa theo kiến thức và kỹ năng của người học. Chắc chắn sẽ giúp bạn vận dụng tối đa, linh hoạt tất cả những kiến thức đã học: Về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, các kỹ năng về ngữ điệu, nối âm…
Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}