Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

English File Intermediate PLUS-3rd CD2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
English File Intermediate PLUS-3rd Student's book là một tài liệu học tiếng Anh giao tiếp siêu chất. Sách được xây dựng dựa theo kiến thức và kỹ năng của người học. Chắc chắn sẽ giúp bạn vận dụng tối đa, linh hoạt tất cả những kiến thức đã học: Về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, các kỹ năng về ngữ điệu, nối âm…
Track No01
Track No02
Track No03
Track No04
Track No05
Track No06
Track No07
Track No08
Track No09
Track No10
Track No11
Track No12
Track No13
Track No14
Track No15
Track No16
Track No17
Track No18
Track No19
Track No20
Track No21

English File Intermediate PLUS-3rd Student's book là một tài liệu học tiếng Anh giao tiếp siêu chất. Sách được xây dựng dựa theo kiến thức và kỹ năng của người học. Chắc chẵn sẽ gúp bạn vận dụng tối đa, linh hoạt tất cả những kiến thức đã học: Về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, các kỹ năng về ngữ điệu, nối âm…

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}