Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Hide and seek 2 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Hide and Seek được coi là một khóa học tiếng Anh ba cấp độ dành cho các con chuẩn bị vào Tiểu học. Hide and Seek 2 Pupil's book chính là cuốn sách thứ hai nằm trong bộ sách này. Với cách tiếp cận dựa trên hoạt động vui nhộn và đầy màu sắc đảm bảo Giáo trình Hide and Seek sẽ giúp các con nắm được toàn bộ chữ cái, số, ngữ âm và biết đọc, biết viết tiếng Anh cơ bản nhất.
01 Track 1
02 Track 2
03 Track 3
04 Track 4
05 Track 5
06 Track 6
07 Track 7
08 Track 8
09 Track 9
10 Track 10
11 Track 11
12 Track 12
13 Track 13
14 Track 14
15 Track 15
16 Track 16
17 Track 17
18 Track 18
19 Track 19
20 Track 20
21 Track 21
22 Track 22
23 Track 23
24 Track 24
25 Track 25
26 Track 26
27 Track 27
28 Track 28
29 Track 29
30 Track 30
31 Track 31
32 Track 32
33 Track 33
34 Track 34
35 Track 35
36 Track 36
37 Track 37
38 Track 38
39 Track 39
40 Track 40
41 Track 41
42 Track 42
43 Track 43
44 Track 44
45 Track 45
46 Track 46
47 Track 47
48 Track 48
49 Track 49
50 Track 50
51 Track 51
52 Track 52
53 Track 53
54 Track 54
55 Track 55
56 Track 56
57 Track 57
58 Track 58
59 Track 59
60 Track 60
61 Track 61
62 Track 62
63 Track 63
64 Track 64
65 Track 65
66 Track 66
67 Track 67
68 Track 68
69 Track 69
70 Track 70
71 Track 71
72 Track 72
73 Track 73
74 Track 74
75 Track 75
76 Track 76
77 Track 77
78 Track 78
79 Track 79
80 Track 80
81 Track 81
82 Track 82
83 Track 83
84 Track 84
85 Track 85
86 Track 86
87 Track 87
88 Track 88
89 Track 89
90 Track 90
91 Track 91
92 Track 92
93 Track 93
94 Track 94
Hide and Seek được coi là một khóa học tiếng Anh ba cấp độ dành cho các con chuẩn bị vào Tiểu học. Hide and Seek 2 Pupil's book chính là cuốn sách thứ hai nằm trong bộ sách này. Với cách tiếp cận dựa trên hoạt động vui nhộn và đầy màu sắc đảm bảo Giáo trình Hide and Seek sẽ giúp các con nắm được toàn bộ chữ cái, số, ngữ âm và biết đọc, biết viết tiếng Anh cơ bản nhất.

 

 
 
Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}