Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Our Discovery Island 1 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Our Discovery Island 1 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 1 Sách học.
aud_cd1_11
aud_cd1_14
aud_cd1_2
aud_cd1_26
aud_cd1_28
aud_cd1_29
aud_cd1_4
aud_cd1_43
aud_cd1_45
aud_cd1_46
aud_cd1_5
aud_cd1_6
aud_cd1_9
aud_cd2_19
aud_cd2_21
aud_cd2_22
aud_cd2_3
aud_cd2_37
aud_cd2_39
aud_cd2_40
aud_cd2_5
aud_cd2_6
aud_cd3_21
aud_cd3_23
aud_cd3_24
aud_cd3_3
aud_cd3_37
aud_cd3_38
aud_cd3_39
aud_cd3_40
aud_cd3_41
aud_cd3_42
aud_cd3_43
aud_cd3_44
aud_cd3_45
aud_cd3_46
aud_cd3_47
aud_cd3_48
aud_cd3_49
aud_cd3_5
aud_cd3_50
aud_cd3_51
aud_cd3_52
aud_cd3_53
aud_cd3_6

Our Discovery Island 1 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 1 Sách học.

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}