Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Our Discovery Island 2 CD2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Our Discovery Island 2 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 2 Sách học.
Track01
Track02
Track03
Track04
Track05
Track06
Track07
Track08
Track09
Track10
Track11
Track12
Track13
Track14
Track15
Track16
Track17
Track18
Track19
Track20
Track21
Track22
Track23
Track24
Track25
Track26
Track27
Track28
Track29
Track30
Track31
Track32
Track33
Track34
Track35
Track36
Track37
Track38
Track39
Track40
Track41
Track42
Track43
Track44
Track45
Track46
Track47
Track48
Track49

Our Discovery Island 2 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 2 Sách học.

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}