Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Oxford Discovery 1 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
Disc1_Track_01
Disc1_Track_02
Disc1_Track_03
Disc1_Track_04
Disc1_Track_05
Disc1_Track_06
Disc1_Track_07
Disc1_Track_08
Disc1_Track_09
Disc1_Track_10
Disc1_Track_11
Disc1_Track_12
Disc1_Track_13
Disc1_Track_14
Disc1_Track_15
Disc1_Track_16
Disc1_Track_17
Disc1_Track_18
Disc1_Track_19
Disc1_Track_20
Disc1_Track_21
Disc1_Track_22
Disc1_Track_23
Disc1_Track_24
Disc1_Track_25
Disc1_Track_26
Disc1_Track_27
Disc1_Track_28
Disc1_Track_29
Disc1_Track_30
Disc1_Track_31
Disc1_Track_32
Disc1_Track_33
Disc1_Track_34
Disc1_Track_35
Disc1_Track_36
Disc1_Track_37
Disc1_Track_38
Disc1_Track_39
Disc1_Track_40
Disc1_Track_41
Disc1_Track_42
Disc1_Track_43
Disc1_Track_44
Disc1_Track_45
Disc1_Track_46
Disc1_Track_47
Disc1_Track_48
Disc1_Track_49
Disc1_Track_50
Disc1_Track_51
Disc1_Track_52
Disc1_Track_53
Disc1_Track_54
Disc1_Track_55
Disc1_Track_56
Disc1_Track_57
Disc1_Track_58
Disc1_Track_59
Disc1_Track_60
Disc1_Track_61

Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}