Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Oxford Discovery 1 CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
Disc3_Track_01
Disc3_Track_02
Disc3_Track_03
Disc3_Track_04
Disc3_Track_05
Disc3_Track_06
Disc3_Track_07
Disc3_Track_08
Disc3_Track_09
Disc3_Track_10
Disc3_Track_11
Disc3_Track_12
Disc3_Track_13
Disc3_Track_14
Disc3_Track_15
Disc3_Track_16
Disc3_Track_17
Disc3_Track_18
Disc3_Track_19
Disc3_Track_20
Disc3_Track_21
Disc3_Track_22
Disc3_Track_23
Disc3_Track_24
Disc3_Track_25
Disc3_Track_26
Disc3_Track_27
Disc3_Track_28
Disc3_Track_29
Disc3_Track_30
Disc3_Track_31
Disc3_Track_32

Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}