Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Oxford Discovery 2 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Oxford Discovery 2 Student Book là một cuốn sách tiếng Anh hay nằm trong bộ sách Oxford Discovery. Oxford Discovery 2 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
CD1Track001
CD1Track002
CD1Track003
CD1Track004
CD1Track005
CD1Track006
CD1Track007
CD1Track008
CD1Track009
CD1Track010
CD1Track011
CD1Track012
CD1Track013
CD1Track014
CD1Track015
CD1Track016
CD1Track017
CD1Track018
CD1Track019
CD1Track020
CD1Track021
CD1Track022
CD1Track023
CD1Track024
CD1Track025
CD1Track026
CD1Track027
CD1Track028
CD1Track029
CD1Track030
CD1Track031
CD1Track032
CD1Track033
CD1Track034
CD1Track035
CD1Track036
CD1Track037
CD1Track038
CD1Track039
CD1Track040
CD1Track041
CD1Track042
CD1Track043
CD1Track044
CD1Track045
CD1Track046
CD1Track047
CD1Track048
CD1Track049
CD1Track050
CD1Track051
CD1Track052
CD1Track053

Oxford Discovery 2 Student Book là một cuốn sách tiếng Anh hay nằm trong bộ sách Oxford Discovery. Oxford Discovery 2 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}