Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Oxford Discovery CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
Disc2_Track_01
Disc2_Track_02
Disc2_Track_03
Disc2_Track_04
Disc2_Track_05
Disc2_Track_06
Disc2_Track_07
Disc2_Track_08
Disc2_Track_09
Disc2_Track_10
Disc2_Track_11
Disc2_Track_12
Disc2_Track_13
Disc2_Track_14
Disc2_Track_15
Disc2_Track_16
Disc2_Track_17
Disc2_Track_18
Disc2_Track_19
Disc2_Track_20
Disc2_Track_21
Disc2_Track_22
Disc2_Track_23
Disc2_Track_24
Disc2_Track_25
Disc2_Track_26
Disc2_Track_27
Disc2_Track_28
Disc2_Track_29
Disc2_Track_30
Disc2_Track_31
Disc2_Track_32
Disc2_Track_33
Disc2_Track_34
Disc2_Track_35
Disc2_Track_36
Disc2_Track_37
Disc2_Track_38
Disc2_Track_39
Disc2_Track_40
Disc2_Track_41
Disc2_Track_42
Disc2_Track_43
Disc2_Track_44
Disc2_Track_45
Disc2_Track_46

Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}