Trao tri thức - Gặt niềm tin
Sản phẩm bán chạy
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.name}}
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}

Oxford phonics world 1 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng: 10/30/2020
Oxford Phonics World Level 1-5 là bộ giáo trình mới nhất về Ngữ Âm. Do Nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành năm 2015. Oxford Phonics World 1 Student's book là bước đầu tiên và quan trọng trong chuyến hành trình khám phá tiếng Anh của trẻ. Cuốn sách giúp trẻ chuẩn hóa phát âm tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời qua 44 ngữ âm.
Track01
Track02
Track03
Track04
Track05
Track06
Track07
Track08
Track09
Track10
Track11
Track12
Track13
Track14
Track15
Track16
Track17
Track18
Track19
Track20
Track21
Track22
Track23
Track24
Track25
Track26
Track27
Track28
Track29
Track30
Track31
Track32
Track33
Track34
Track35
Track36
Track37
Track38
Track39
Track40
Track41
Track42
Track43
Track44
Track45
Track46
Track47
Track48
Track49
Track50
Track51
Track52
Track53
Track54
Track55
Track56

Oxford Phonics World Level 1-5 là bộ giáo trình mới nhất về Ngữ Âm. Do Nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành năm 2015. Oxford Phonics World 1 Student's book là bước đầu tiên và quan trọng trong chuyến hành trình khám phá tiếng Anh của trẻ. Cuốn sách giúp trẻ chuẩn hóa phát âm tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời qua 44 ngữ âm.

Dành cho bạn
- {{100-p.price/p.oldPrice*100}}%
{{p.price | formatPrice}} {{p.oldPrice | formatPrice}}